О компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «FOTIBEK&Co»

В мае 2018 года родилась идея создания кондитерского цеха по производству конфет, в предгорьях Заилийского Алатау в экологически чистом селе Каргалы в Алматинской области. По новейшей технологии и выбору современного оборудования, в октябре 2018 году была закуплена и установлена автоматизированная технологическая линия по производству конфет.

 Ассортимент продукции разрабатывается и расширяется по просьбе и нуждам потребителей. При изготовлении мы используем только качественные и проверенные ингредиенты – глазурь собственного производства, начинки, прошедшие строгую технологическую разработку и тестирование. Наши конфеты обладают прекрасным вкусом, который находит отклик в сердце потребителя. Мы контролируем как процесс изготовления на всех этапах, так и качество готовой продукции. Наша продукция изготавливается в строгом соответствии с нормами качества СТРК ИСО 90001-2016 и СТРК ИСО 22000-2006. Реализация нашей продукции успешно завоевала все регионы нашего суверенного государства, а также страны ближнего государства Монголию, Кыргызстан и Китай.

 

2018 жылдың мамыр айында Алматы облысының Қарғалы экологиялық таза аулында Іле Алатау етегінде кәмпиттерді шығаратын кондитерлік цехті жасау ой туды. Ең жаңа технология және заманауи жабдықтардың таңдауы бойынша 2018 жылдың қазан ауында кәмпиттерді шығаратын автоматтандырылған технологиялық желі сатып алынып, орнатылды.

Өнімдердің сұрыпталымы тұтынушылардың сұрауы мен қажеттіліктері бойынша әзірленіп және кеңейтіліп жатыр. Өндіру барысында біз тек сапалы және тексерілген ингредиенттерді қолданамыз – өзіміз шығаратын қант шәрбатын, қатаң технологиялық әзірлеу мен тесттілеуден өткен салындыларды. Біздің кәмпиттеріміздің дәмі тамаша, тұтынушының жүрегіне жылы әсер береді. Біз барлық кезеңдерде өндіру процесін де, дайын өнімнің сапасын да бақылап отырамыз. Біздің өніміміз ҚРСТ ИСО 90001-2016 және ҚРСТ ИСО 22000-2006 сапа нормаларын қатаң сақтай отырып дайындалады. Біздің өнімімізді сату біздің егемен мемлекетіміздің барлық аймақтарын, сондай-ақ Моңғолия, Қырғызстан және Қытай сияқты жақын жердегі мемлекеттерді де табысты жаулап алды.

 

The idea of manufacturing candy and establishing a confectionery factory in an ecologically safe area — Kargaly village, which is located at the foothill of Trans-Ili Alatau (Almaty region), was born in May 2018. In October 2018, an automated technological candy production line was purchased and installed according to the newest technologies and modern equipment selection requirements.

The product range is continuously developed and extended according to the customers’ needs. During the manufacturing process we use only high quality and certified ingredients — made in-house coating, fillings that are thoroughly processed and examined. Our candies have a truly delightful taste that wins over our consumers’ hearts. We control the manufacturing process at all stages as well as the quality of end products. Our products are manufactured in strict accordance with quality standards of the Republic of Kazakhstan: ST RK ISO 90001-2016 and ST RK ISO 22000-2006. Our product line is being successfully sold all over the regions of our sovereign country as well as in the neighboring countries such as Mongolia, Kyrgyzstan and China.

 

 

Все авторские права на сайт защищены законами РК. Сайт создан в AlmatySite.kz